Translation Disclaimer
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii

Sprawdzian wiedzy o życiu w Wielkiej Brytanii

W tym dziale znajdziesz informacje na temat sprawdzianu wiedzy o życiu w Wielkiej Brytanii.

Niekiedy, aby otrzymać brytyjskie obywatelstwo lub złożyć wniosek o zezwolenie na osiedlenie się na stałe w Wielkiej Brytanii trzeba przystąpić do sprawdzianu wiedzy o życiu w Wielkiej Brytanii. Jeśli składasz wniosek o naturalizację lub o pozwolenie na pobyt stały, musisz wykazać się wiedzą na temat życia w Wielkiej Brytanii. Jeśli mieszkasz w Anglii, Szkocji, Walii lub Irlandii Północnej, możesz to zrobić na dwa sposoby: przystępując do sprawdzianu wiedzy o życiu w Wielkiej Brytanii lub uczestnicząc w połączonych zajęciach nauki angielskiego dla osób mówiących innymi językami (English for Speakers of Other Languages, ESOL) i szkolenia dla przyszłych obywateli.

Wejdź na stronę brytyjskiej Agencji Ochrony Granic (UK Border Agency), aby zdobyć więcej informacji na temat sprawdzianu wiedzy o życiu w Wielkiej Brytanii.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zadzwoń na infolinię Sprawdzian wiedzy o życiu w Wielkiej Brytanii (Life in the UK Test).
 
Infolinia Sprawdzianu wiedzy o życiu w Wielkiej Brytanii (Life in the UK Test Helpline): 0800 0154245* 
 
(*Telefony są odbierane w języku angielskim. Zapytaj, czy jest dostępny tłumacz.)

 

Brak opinii