Translation Disclaimer
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii

Jak zdobyć brytyjski paszport

W tym dziale znajdziesz informacje o procedurze ubiegania się o brytyjski paszport.

Jeśli Twoje starania o brytyjskie obywatelstwo powiodły się, możesz ubiegać się o brytyjski paszport. Paszporty wydaje brytyjski Urząd Paszportowy (Identity and Passport Service, IPS).
 
Każda osoba w wieku co najmniej 16 lat ubiegająca się o paszport po raz pierwszy musi spotkać się osobiście z urzędnikiem IPS w celu potwierdzenia swojej tożsamości. IPS sugeruje, że wydanie paszportu może trwać do 6 tygodni i radzi nie załatwiać żadnych spraw związanych z podróżą przed otrzymaniem paszportu.
Brak opinii