Translation Disclaimer
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
  • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii

Nagłe wypadki

W tym dziale znajdziesz informacje o tym, co robić w nagłych wypadkach i z kim się wtedy kontaktować, a także odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące postępowania w nagłych wypadkach w Wielkiej Brytanii. Dział poświęcony służbom, z którymi należy kontaktować się w nagłych wypadkach zawiera informacje na temat kontaktowania się z pogotowiem ratunkowym, policją, szpitalami w Wielkiej Brytanii oraz strażą pożarną. Podaje ona także dane kontaktowe przydatne w razie powodzi, problemów z sąsiadami, przemocy w rodzinie, bezdomności, problemów na drogach oraz nagłych wypadków dotyczących zwierząt.

Więcej informacji na temat nagłych wypadków można znaleźć w dziale Postępowanie w nagłych wypadkach (Dealing with Emergencies) na stronie DirectGov.    
Brak opinii