Translation Disclaimer
 • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
 • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
 • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
 • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
 • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
 • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
 • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii
 • myUKinfo – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu i pracy w Wielkiej Brytanii

Praca w Wielkiej Brytanii

W tym dziale znajdziesz informacje na temat pracy w Wielkiej Brytanii.

Poniżej wymienione zostały definicje i ograniczenia dotyczące obywateli krajów EOG oraz Szwajcarii.  Ponadto znajdują się tutaj informacje na Programu Pracy Sezonowej w Rolnictwie (Seasonal Agricultural Workers Scheme) oraz pozwolenia na pracę wydawanego w ramach programu Sector Based Scheme.

Za obywateli krajów EOG oraz Szwajcarii uważa się obywateli:

 • Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Islandii, Republiki Irlandii, Włoch, Łotwy, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburgu, Malty, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii
Obywatele krajów EOG i Szwajcarii mogą wjechać i pracować w Wielkiej Brytanii bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę.

Obywatele Bułgarii i Rumunii (kraje grupy A2) (A2 countries)

Obywatele tych krajów mają prawo mieszkać na terenie dowolnego państwa Unii Europejskiej (UE), ponieważ są obywatelami krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).  Zgodnie z brytyjskimi przepisami imigracyjnymi, nie potrzebują oni pozwolenia na wjazd lub pobyt w Wielkiej Brytanii.
 
Aby pracować w Wielkiej Brytanii, zazwyczaj potrzebna jest im karta pracownika dla obywateli nowych państw członkowskich.  Pracodawca może mieć również obowiązek złożenia wniosku o pozwolenie na pracę dla obywateli tych krajów.

Wejdź na stronę brytyjskiej Agencji Ochrony Granic (UK Border Agency), aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczącyce tego, kto potrzebuje karty pracownika lub pozwolenia na pracę.

Program Pracy Sezonowej w Rolnictwie (SAWS)

Program ten pozwala pracownikom z Rumunii i Bułgarii pracować w Wielkiej Brytanii w sektorze rolnictwa przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.  Pracownicy zarejestrowani w programie SAWS mogą wykonywać takie prace rolnicze jak:

 • sadzenie i zbieranie plonów
 • przetwarzanie i pakowanie plonów na farmach
 • opieka nad żywym inwentarzem
Aby móc zarejestrować się w programie SAWS, musisz mieć ukończone 18 lat. O kartę pracownika należy ubiegać się za pośrednictwem jednego z dziewięciu akredytowanych operatorów.   Lista operatorów akredytowanych w programie SAWS znajduje się na stronie internetowej brytyjskiej Agencji Ochrony Granic po prawej stronie w linku na dole.

Wejdź na stronę brytyjskiej Agencji Ochrony Granic (UK Border Agency), aby uzyskać więcej informacji dotyczących ubiegania się o rejestrację w Programie Pracy Sezonowej w Rolnictwie (SAWS).

Program pozwoleń na pracę Sector Based Scheme (SBS)

Program ten pozwala pracownikom z Rumunii i Bułgarii pracować w przemyśle wytwórczo-spożywczym w Wielkiej Brytanii przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy.  Pracownicy zatrudnieni na podstawie pozwolenia na pracę SBS mogą pracować w jednej z następujących branż:
 • przetwórstwo ryb
 • przetwórstwo mięsa
 • przetwórstwo grzybów
Aby ubiegać się o pozwolenie na pracę SBS, musisz znajdować się w przedziale wiekowym od 18 do 30 lat.  Wniosek o wydanie pozwolenia na pracę w ramach programu Sector Based Scheme (SBS) można złożyć wypełniając formularz SB1 na stronie internetowej brytyjskiej Agencji Ochrony Granic (UK Border Agency).

Wejdź na stronę brytyjskiej Agencji Ochrony Granic (UK Border Agency), aby uzyskać więcej informacji dotyczących ubiegania się o pozwolenie na pracę w ramach programu Sector Based Scheme (SBS).

System punktowy (lub) Obywatele EOG

Obywatele spoza krajów EOG, którzy chcą przyjechać do Wielkiej Brytanii do pracy zwykle muszą uzyskać na to zezwolenie zgodnie z zasadami systemu punktowego (Points Based System). System ten wprowadza następującą klasyfikację rodzajów pracy:
 
Grupa 1 – dla pracowników wysoko wykwalifikowanych. Osoby zaklasyfikowane do tej grupy mają wolny dostęp do rynku pracy.
 
Grupa 2 – dla pracowników wykwalifikowanych, którzy otrzymali ofertę pracy w Wielkiej Brytanii.
 
Grupa 5 – obejmująca niektóre rodzaje prac tymczasowych w Wielkiej Brytanii.
 

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu punktowego, wejdź na stronę Brytyjskiej Agencji Ochrony Granic (UK Border Agency). 

Brak opinii